Julkaisut ja artikkelit

2019

SUULLINEN ESITYS: Työnohjaus ja vertaistuki digitaalisesti – uusia etämalleja etsimässä: Työelämän tutkimuspäivät 7.-8.11.2019, Tampere

Laaksonen H. & Kivinen P.

POSTERI: Digitalisaatio muuttaa kotihoitotyötä: Työelämän tutkimuspäivät 7.-8.11.2019, Tampere

Heinonen T.

SUULLINEN ESITYS: Etäjohtamisella, -työnohjauksella ja -vertaistuella hyvinvointia tukemaan: Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 27.-29.11.19, Helsinki

Laaksonen H. & Kivinen P.

OPINNÄYTETYÖ: Muutoskyvykkyys ja muutosjohtaminen Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollossa. ”Etänä Enemmän” -sote-työ uudistuu – hanke. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-tutkinto. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Ahonen, S. & Koli, A.

OPINNÄYTETYÖ: Etänä Enemmän -sote-työ uudistuu -hanke -työnohjauksen ja vertaistuen tarve Pirkanmaan sote-alan esimiestyössä. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-tutkinto. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Kemppainen, A. & Nurminen, J.