Julkaisut ja artikkelit

2019 - 2022

ARTIKKELI: Lupa olla luova. (Osviitta, työnohjauksen ammattilehti 4/2022, 16-19.)

Ollila, S. & Kivinen, P. 2022.

ARTIKKELI: Laaksonen, H. & Ollila, S. 2022. Ristiriidat ja konfliktit työyhteisön haasteena. Teoksessa Laaksonen, H. & Ollila, S. (toim.) Henkilöstöjohtamisen moninaisuus, ajateltua, koettua ja tutkittua. Helsinki: Oppian, 130-141.

Laaksonen, H. & Ollila, S. 2022.

SUULLINEN ESITYS: Työntekijöiden ja johtajien etäyhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa – integratiivinen kirjallisuuskatsaus, 17. Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 17. - 19.11.2021, Tampere.

Terkamo-Moisio, A., Karki, S., Kangasniemi, M., Lammintakanen, J. & Häggman-Laitila, A. 2021.

KOMMENTTIPUHEENVUORO: Luottamus ja vuorovaikutus ovat hoitotyön johtajan ja henkilöstön etäyhteistyön edellytyksiä. Tutkiva hoitotyö 19(1), 36-38.

Hurmekoski, M., Häggman-Laitila, A. & Terkamo-Moisio, A. 2021.

SUULLINEN ESITYS: Työnohjaus ja vertaistuki digitaalisesti – uusia etämalleja etsimässä: Työelämän tutkimuspäivät 7. - 8.11.2019, Tampere

Laaksonen, H. & Kivinen, P. 2019.

POSTERI: Digitalisaatio muuttaa kotihoitotyötä: Työelämän tutkimuspäivät 7. - 8.11.2019, Tampere

Heinonen, T. 2019.

SUULLINEN ESITYS: Etäjohtamisella, -työnohjauksella ja -vertaistuella hyvinvointia tukemaan: Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 27. - 29.11.19, Helsinki

Laaksonen, H. & Kivinen, P. 2019.

OPINNÄYTETYÖ: Muutoskyvykkyys ja muutosjohtaminen Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollossa. ”Etänä Enemmän” -sote-työ uudistuu – hanke. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-tutkinto. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Ahonen, S. & Koli, A. 2019.