Tietoa hankkeesta

Taustaa

Sote-palvelurakenteen kehittäminen ja siihen tiiviisti kytkeytyvä digitalisaatio ja sähköistyvät palvelut muuttavat sote-työtä. Uudistus on merkittävä sekä henkilöstölle että asiakkaille. Kyse on työ- ja toimintakulttuurin muutoksesta, joka edellyttää sekä osaamisen vahvistamista että uudenlaista johtamista. Sote-työn muuttuessa sähköiset palvelut nähdään mahdollisuutena toiminnan tehostamiseen ja laadun kehittämiseen. Parhaimmillaan etäpalvelut ja digitaaliset ratkaisut turvaavat niin sote-palveluiden saannin kuin johtamisen ja työnohjauksenkin, edelleen lähelle.

Sote-alalla moni esimies työskentelee hajautetussa organisaatiossa, jossa esimiehen alaisuudessa olevia työyksikköjä on maantieteellisesti hajallaan. Tällöin korostuu tarve etäjohtamiselle ja etäjohtamisen osaamiselle. Etänä Enemmän – sote-työ uudistuu -hankkeessa vastataan sote-työn muutokseen juuri etäjohtamista, etätyönohjausta, etävertaistukea, muutosjohtamista sekä etätyötä kehittämällä ja uudelleen muotoilemalla sekä niihin liittyvää osaamista vahvistamalla.

Tavoitteet

Hankkeen kokonaistavoitteena on lisätä sote-alan henkilöstön työhyvinvointia, työn hallintaa sekä tuottavuutta. Näihin tavoitteisiin päästään kehittämällä

1) sosiaali- ja terveysalan hajautettujen organisaatioiden henkilöstölle soveltuva etäjohtamisen toimintamalli ja vahvistamalla siihen liittyvää osaamista
2) sosiaali- ja terveysalan hajautettujen organisaatioiden henkilöstölle soveltuva etätyönohjauksen ja -vertaistuen toimintamalli ja vahvistamalla siihen liittyvää osaamista
3) muutosjohtamisen toimintamalleja sekä vahvistamalla muutoksen johtamiseen liittyvää osaamista
4) henkilöstön osallisuuden rakenteita ja menetelmiä.