Kehittäminen ja valmennukset

Hankkeen neljässä eri työpaketissa kehitetään etäjohtamisen, muutosjohtamisen, etätyönohjauksen ja etävertaistuen toimintamalleja sekä osallisuuden rakenteita ja menetelmiä. Yhtenä konkreettisena kehittämisen keinona järjestetään valmennuskokonaisuuksia eri työpakettien teemoista sote-alan esimiehille ja työntekijöille. Valmennuksista lisätietoa tämän osion alisivuilla (+-kuvakkeista).

Hankkeen ensimmäisenä toimintavuotena 2019 keskitytään mallien alueelliseen pilotointiin ja rohkeisiin kokeiluihin maakunnissa. Vuosina 2020 ja 2021 hyviksi havaittuja malleja, menetelmiä ja toimintatapoja jaetaan ja tietoisuutta niistä levitetään valtakunnallisesti. Tavoitteena on menetelmien käyttöönotto ja niiden juurruttaminen pysyviksi toiminnoiksi sote-työssä.