Itä-Suomen yliopisto

Etänä Enemmän – sote-työ uudistuu – hankkeen
Ylä-Savon Kick off-tilaisuus 8.9.20, klo 9-11:00 

Ohjelma

Tiedote tilaisuudesta ja  videotallenteet puheenvuoroista

Työpajasuunnitelma 2020-2021

Ylä-Savossa toteutettavissa työpajoissa on tarkoitus kehittää nykyisiä välineitä ja käytänteitä hyödyntäen toimintamalli, joka tukee etäjohtamista eri toimintaympäristöissä (mm. vastaanottotoiminta, Päihde- ja mielenterveysyksikkö, kotihoito sekä sisäisten sijaisten yksikkö). Toimintamalli sisältää nykyisten kommunikaatiovälineiden uudenlaisen käytön sekä etäjohtamisen toimintaperiaatteista sopimisen.

Valmennusryhmiä muodistetaan neljä, joissa osallistujia 10-12 henkilöä. Jokaisella valmennusryhmällä on yhteensä 5 tapaamista, joista kaksi toteutuu etäyhteyden välityksellä. Tapaamisten kesto on 3h, etänä toteutuvien tapaamisten kesto on 2h.

Työpajoissa läpileikkaavina teemoina ovat:

  1. Digijohtamiseen, -työntekijyyteen sekä -organisaatioon liittyvä osaaminen
  2. Yhteistyösuhde sekä luottamus eri toimijoiden välillä
  3. Konkreettiset yhteydenpitotavat sekä käytänteet

Työpajojen alustavat sisällöt:

 1. Työpaja
Ryhmäytyminen ja yhteisten tavoitteiden määrittely
Kehittämiskohteiden valinta
Pohdintatehtävän tehtävänanto

2. Työpaja
Pohdintatehtävien purku
Tavoitteen tarkentaminen
Käytännön toimien suunnittelu

3. Työpaja
Etäjohtamisen käytännön toimien suunnittelu ja tarkennus

4. Työpaja
Alustavan toimintamallin tarkennus sekä syvennys

5. Työpaja
Toimintamallin viimeistely
Ryhmien sisäinen arviointi työpajatoiminnasta ja sen tuloksista

Ryhmäkohtaiset aikataulut:

Ryhmä 1
28.9.2020 klo 9-12
28.10.2020 klo 9-12
25.11.2020 klo 9-11
27.1.2021 klo 9-11
24.2.2021 klo 9-11

Ryhmä 2
28.9.2020 klo 13-16
28.10.2020 klo 13-16
25.11.2020 klo 12-14
27.1.2021 klo 12-14
24.2.2021 klo 12-14

Ryhmä 3
29.9.2020 klo 9-12
29.10.2020 klo 9-12
26.11.2020 klo 9-11
28.1.2021 klo 9-11
25.2.2021 klo 9-11

Ryhmä 4
29.9.2020 klo 13-16
29.10.2020 klo 13-16
26.11.2020 klo 12-14
28.1.2021 klo 12-14
25.2.2021 klo 12-14