Etänä Enemmän - sote-työ uudistuu -hanke valittiin ESR:n rahoittamien kärkihankkeiden joukkoon

Euroopan komissio nosti sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittamasta neljästä hankkeesta TAMKin koordinoiman Etänä Enemmän -hankkeen yhdeksi korona-ajan menestystarinaksi.

Hankkeen teemojen ajankohtaisuus, sote-työn kehittämistarpeet ja digitalisaation tukeminen ovat pandemian aikana korostuneet entisestään.

”Etänä Enemmän -hankkeessa vastaamme sosiaali- ja terveysalan muutokseen kehittämällä etäjohtamista, etätyönohjausta ja etävertaistukea. Olemme nyt enemmän ajan hermolla kuin hankkeen käynnistyessä vuonna 2019 osasimme ajatellakaan. Hankeidea ennakoi rohkeasti heikkoja signaaleja sote-työn muutoksesta, joka on realisoitunut toteutusaikana”, taustoittaa projektipäällikkö Tarja Heinonen TAMKin tekemässä haastattelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Komissio nimesi myös toisen TAMKin koordinoiman hankkeen, Kestävän aivoterveyden, yhdeksi esimerkkihankkeeksi.

Lue lisää uutisesta TAMKin sivulla

European Social Fund’s Success Stories -uutinen: Working ‘More Remotely’ proves relevant and timely