Luottamuksen työkirja tukee arjen työtä - Tutustu työkirjaan TÄSTÄ

Luottamus luo turvallisuuden tunnetta ja hyvää mieltä. Luottamus pitää työyhteisön koossa ja on toimivan työyhteisön perusta. Luottamus luo psykologista turvallisuutta. Psykologista turvallisuutta kokevat työyhteisöt ovat sekä valmiimpia kohtaamaan muutoksia ja haasteita yhdessä oppien että parempia ennakoimaan ja ratkaisemaan tulevia ongelmia.  Muun muassa näin todettiin Etänä Enemmän -sote-työ uudistuu –hankkeen työpajoissa, joissa sotealan esihenkilöt pohtivat yhdessä luottamuksen rakentamisen keinoja ja työkaluja.

Luottamus on noussut Etänä Enemmän -sote-työ uudistuu  -hankkeen jokaisella toiminta-alueella vahvasti esiin. Luottamuksen työkirja kokoaa yhteen luottamuksen rakentamiseen liittyvää materiaalia ja työkaluja, joita esihenkilöt ja työyhteisöt voivat käyttää ja hyödyntää arjen työssään. Työkirjan sisältö on muotoiltu sote-alan esihenkilöille huhti-toukokuussa 2021 pidettyjen kahden työpajan ja työpajoissa esiin nousseiden teemojen ja kommenttien perusteella. Työpajoihin osallistui esihenkilöitä neljästä eri kunta-alan organisaatiosta eri puolilta Suomea.

Luottamuksen työkirjan kirjoittamisesta ja työpajojen vetämisestä vastasivat projektikoordinaattori Anniina Tuomi ja kehittämispäällikkö Jaana Näsänen KT Kuntatyönantajista sekä lehtorit Jussi Savolainen Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Kimmo Kallama Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Työkirja rakentuu kolmesta osa-alueesta: esihenkilön rooli luottamuksen rakentajana, arvostava kohtaaminen sekä psykologisen turvallisuuden vahvistaminen.

Tutustu Luottamuksen työkirjaan tästä linkistä

 

Etänä Enemmän – sote-työ uudistuu on valtakunnallinen hanke, jossa vastataan sosiaali- ja terveysalan työn muutokseen kehittämällä etäjohtamista, -työnohjausta ja -vertaistukea sekä muutosjohtamista. Lisäksi vahvistetaan henkilöstön osaamista näillä alueilla. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahaston tuella. Etänä enemmän -hankkeen kokonaistavoitteena on lisätä sote-alan henkilöstön työhyvinvointia, työn hallin-taa ja tuottavuutta. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja KT Kuntatyönantajat.