Uusi Etäjohtamisen käsikirja julkaistu!

Itä-Suomen yliopisto on laatinut käsikirja yhteistyössä työelämäorganisaation kanssa ja siinä on huomioitu etäjohtamisen keskeisiä teemoja, kuten luottamus, vuorovaikutus, viestintä sekä etäjohtajan ja etäjohdettavan työntekijätaitoja. Lisäksi käsikirjassa on mukana kolme käytännönläheistä työkalua etäjohtamisen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Koska käsikirja on toteutettu laaja-alaisen työpajatoiminnan avulla, se on laajasti sovellettavissa erilaisiin organisaatioihin sekä toimintaympäristöihin.
Itä-Suomen yliopisto 2021.